Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Securitas çalışanlarının, evlenme, ölüm, doğum halleri başta olmak üzere; sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlaşmasını ve dayanışmasını hedefleyen Securitas bağlı şirketidir.

 

Misyon

Vakıf senedinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kısa, orta ve uzun vadeli planları hayata geçirerek, tesislere sahip olmak, bu tesislerin işletme ve idamesi için destek sağlamak, kar getirici yatırım, ortaklık ve şirketler kurmak, çağdaş iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve yapılacak bağışları artırmak, vakfın misyonudur.

Vizyon

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Vizyonu 3 kalemi kapsamaktadır.

  • Vakıf üyesi Securitas çalışanlarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, uygar ve çağdaş seviyelerde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.
  • Kaynağını, Securitas ve değerli çalışanlarının el ele vererek gönüllü bağışlarının oluşturduğu menkul ve gayri menkullerini en üst seviyede dikkat, gayret ve özenle değerlendirmek suretiyle modern tesisleri kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve örnek düzeyde işletilmesi için destek sağlamak,
  • Başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanların maksimum faydayı sağladığı, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşların teveccühüne layık, sağlık ve sosyal içerikli öncü ve güvenilir bir vakıf olmaktır.

Değerler

 Dürüstlük, Güvenilirlik, Saygınlık, Şeffaflık, Yüksek Sorumluluk Duygusu, Üstün Hizmet Anlayışı, Bağışçılara Vefa, Hukuka Uygunluk ve Vakıf Kültürü'nü benimseme vakfın temel değerleridir.

Vakıf Web Sitesine ulaşmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Bize ulaşın
*
*
*

İş başvuruları için lütfen "Bize Ulaşın" alanlarında yer alan formları kullanınız. Bu alanlardan gönderilen iş başvuruları dikkate alınmayacaktır.