Grup Politikası ve Projeleri

Securitas’ın sürdürülebilirlik stratejisi, temel değerlerimiz olan Dürüstlük, Dikkat ve Yardımseverliğe dayalıdır. Topluma pozitif katkısı olan hizmetler sunuyoruz.

Securitas'a göre kurumsal sosyal sorumluluk, paydaşlarımıza ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayan ve Securitas markasına değer katan bir iş yaklaşımıdır.  İş ortaklarına sorumlu ve sürdürülebilir, yüksek kalite güvenlik hizmetleri sunarak, iş ortaklarının asıl işlerine odaklanıp, geliştirmelerine katkı sağlar.

Securitas AB Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki bölmeden ulaşabilirsiniz.

Bu politikaların birçoğu sürdürülebilirlik işlerimizle alakalıdır: Securitas Değerleri ve Ahlak Kuralları, insan hakları, çalışanlar, iş ahlakı, çevre ve toplumun katılımıyla ilgili olarak bağlı kaldığımız ilkeleri ortaya koymaktadır.

Yolsuzlukla Mücade

Securitas işlerini yürürlükteki bütün yasa ve yönetmeliklere göre yürütmektedir.  Securitas Yolsuzlukla Mücadele Politikası risk değerlendirmesi şartlarını, üçüncü taraflarla ilişkilere yönelik rehberliği, eğitimi ve takibi net bir şekilde ortaya koyan sıfır tolerans ilkesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Securitas Grup Emisyonları Politikası

Securitas Grup Emisyonları Politikası, ana olarak enerji ve ulaşım alanlarına odaklanarak iklim üzerindeki etkimizi azaltmak için durmadan çalışmamız gerektiğini ifade etmektedir.

Etik Kod

Kanunlara riayet, yüksek etik standartların muhafazası ve ortak değerlerimizin savunulması Securitas’ın tüm faaliyetlerinde büyük bir rol oynamakta ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve diğer paydaşlarımızın Securitas’a olan güvenlerinin dayandığı temeli oluşturmaktadır.  Aynı zamanda bu ilkeler, Securitas markasının güçlü değerini sürdürmede ve dünya çapındaki faaliyetlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin ve büyümesinin desteklenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Securitas Değerleri ve Etik Kodu için tıklayınız.

Bize ulaşın
*
*
*
Verileriniz Nasıl İşlenir?

İş başvuruları için lütfen "Bize Ulaşın" alanlarında yer alan formları kullanınız. Bu alanlardan gönderilen iş başvuruları dikkate alınmayacaktır.