Securitas ile Yeşil Güvende

8 Haziran 2020 Pazartesi

Güvenlikte bilgi lideri Securitas, Yeşil Güvende Projesi ile şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarına destek oluyor.

Securitas proje kapsamında çalıştığı kuruluşlara, enerji kontrollerinden, çevre kirliliğini önleyen faaliyetlerin kontrolüne ve raporlanmasına kadar pek çok konuda destek oluyor. Hem iş ortaklarına hem de kendi içerisinde sürdürülebilir hayata katkı bu proje ile Securitas, sürdürülebilir doğaya yönelik proje yürüten ilk güvenlik firması olmanın gururunu yaşıyor.

Sektör açısından henüz yeni bir kavram olan Yeşil Güvende Projesi ile fark yaratan Securitas, özel güvenlik hizmeti sunduğu şirketler  ek olarak şu konularda destek veriyor ;

  • Enerji tasarrufu sağlayan görevlerin yapılması/kontrol edilmesi (su, elektrik, ısınma/soğutma, ek güç kaynakları-jeneratör- açık kapı/pencere vb)
  • Çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerin yapılması/kontrol edilmesi (Özellikle endüstriyel tesislerde, atık alanlarındaki temizlik görevleri, sızıntılar vb.)
  • Hizmet verdiğimiz kuruluşların aldıkları taşeron hizmetlerin, çevreyi etkileyebilecek faaliyetlerinin denetlenmesi,
  • Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması.

 Yeşil Güvende kapsamında yapılan tespitler, sağlanan faydalar ve iyileştirmeler Smart üzerinden Durum Tespit Raporlarıyla birlikte aylık olarak iş ortaklarıyla paylaşılıyor. Hizmet çeşitlilği şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebiliyor.

Securitas Bilgi Platformu kapsamında Sürdürülebilirlik başlığının altında yer alan Yeşil Güvenlik aynı zamanda Securitas Grubu’nun çevre politikası kapsamında ve TSE Çevre Yönetimi belgesine göre bir uygulama.  Ayrıca bu uygulama ile iş ortaklarında ve Securitas çalışanlarında  da farkındalık yaratılıyor.