Özel Sektör Depreme Hazırlıklı

16 Mart 2016 Çarşamba

Ülkemizde depremin zararlarını minimuma  indirmek üzere süre gelen projeler bir yenisi de özel sektörden geldi. 

Depreme hazırlıklı olmak ve vereceği zararları minimum indirmek için son yıllarda özel sektör de kolları sıvadı ve olası bir depreme karşı önlemler almaya başladı.  Alınan önlemler arasında en başta çalışanların depreme karşı bilinçlenmesi, ilk yardım eğitimlerinin verilmesi, acil eylem planlarının oluşturulması yer  aldı.

Marmara Depremi’ne hazırlıklı olmak ve zararlarını azaltmak amacıyla kendi bünyesinde bir proje geliştirerek hayata geçirenler arasında Türkiye’de 75 ilde yaklaşık 11 bin çalışanıyla 620 firmaya güvenlik hizmeti veren  Securitas Türkiye de yerini aldı.

Securitas Türkiye’nin  Aralık 2011 senesinde ilk adımları attığı MADEP Projesi bugün halen kendini geliştirmeye devam ediyor. Proje için çalışanlarından oluşan gönüllü çalışma grupları kurarak düzenli toplantılar gerçekleştiren Securitas, detaylı bir eylem planı oluşturdu.Dört evreden oluşan MADEP’te evreler içilerinde belirli aşamalara ayrılıyor.

İlk evrenin içinde yer alan idari kadronun bilinçlendirilmesi ve Securitas ofislerinin depreme dayanıklılık konusunda değerlendirilmesi aşamaları tamamlandı. Projenin ilk evresi içinde yer alan kriz masası hazırlıklarını tamalayan MADEP projesi, Securitas gönüllülerinden ADME adı altında acil durum müdehale ekibini oluşturdu.

İkinci aşamada saha ekibi, üçüncü aşamada iş ortaklarının bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Dördüncü aşamada ise, elde edilen bilgi ve birikimin kullanıma sunulması planlanıyor.

NOT: Securitas’ın MADEP Projesi, öncelikli olarak olası Marmara depreminden ciddi olarak etkilenmesi öngörülen Marmara Avrupa ve Marmara Anadolu bölgelerini kapsıyor. Bu kapsamda öncesinde depreme hazırlık, planlama ve zarar azaltma, sonrasında ise, acil müdahale, kriz yönetimi ve iş devamlılığını sağlama planlamaları hazırlandı.